სოფო ლილუაშვილთან ვიზიტის დასაჯავშნად აირჩიეთ თავისუფალი დრო

კლინიკა: "კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ეროვნული ცენტრი", დიღომი, კ. ჩაჩავას ქუჩა, #1 (ყოფილი რკინიგზის საავადმყოფო).
ექიმთან კონსულტაციის ღირებულება 80 ლარი.